• Cao hà thủ ô

  160.000₫
 • Tắc kè đá (Cốt toái bổ)

  Giá mời liên hệ
 • Cây mật nhân – Cây bá bệnh

  Giá mời liên hệ
 • Hà thủ ô Đỏ

  250.000₫
 • Cây mật gấu

  Giá mời liên hệ
 • Tam thất Bắc

  500.000₫550.000₫